Eg trur eg berre så vidt har fått eit glimt av den kjærligheten Gud har til meg/oss, men det er nok til at eg blir fylt med undring, glede og stor takknemlighet. Tekstane eg har reflektert over er frå Jes 31, og Joh 15.

Jes 31,3-4
Langt bortanfrå synte Herren seg for dei:
Med evig kjærleik har eg elska deg,
difor lèt eg mi miskunn mot deg vara ved.
Endå ein gong skal eg byggja deg

Joh 15, 9
Som Far har elska meg, har eg elska dykk. Ver i min kjærleik!