I dette bildet har eg fleire tankar. Fargevalg: Svart-kvitt. Livet kan ha mørke og lyse sider og tider. Men som oftast er det både-og. Når livet er grått, blir det ekstra sterkt når fargane trer fram.

Eg har kalla bildet for håp. Det lyse trer fram som eit kors i det grå og svarte. Berre påskens budskap kan gje så sterk grunn til håp og glede.

Jes 1,18
Om syndene dykkar er som purpur,
skal dei verta kvite som snø;
om dei er raude som skarlak,
skal dei verta kvite som ull.