For mange år sidan hadde eg ei oppleving kor dette verset frå Salme 31,11 fekk stor betydning for meg. “Mine tider er i di hånd”. Seinare har dette stadig kome opp i tankane mine. Og nå fekk eg lyst til å visualisere det. Både dei lyse og mørke tidene kviler i guds hand. Sjøl når me ikkje ser meining og framtid og håp, så står det her svart på kvitt, at Gud har omsorg for oss uansett omstende eller følelsar. Livet er som eit lappeteppe, og ringane kan symbolisere årringar…