Dette er andre bildet under temaet “Livsglede”. Her hadde eg lyst til å få fram Guds store kjærleik til oss. Og igjen kjem treenigheten fram. Strålene i botn er Gud. Guds hjerte i sentrum er Hans kjærleik til oss gjennom Jesus, og fuglen eller dua kan vere DHÅ som gir oss håp og gjer trua levande for oss.

Stor grunn til glede!