LIVSGLEDE

For meg handlar livsglede mykje om ei haldning til livet, men det handlar og om å føle glede. Eg må ha det godt med meg sjølv og dei eg har rundt meg.

Den dimensjonen som ligg til grunn for bildet er derimot Gudsdimensjonen. Når eg kan sjå gjennom hjerte og kors og sjå mitt eige speilbilde, så handlar det om min posisjon i forhold til Gud. Eg er i guds hjerte. Han har skapt meg. Han ville at eg skulle vere akkurat meg. Han elskar meg slik som eg er. Og i Kristus har eg allereide nå eit evig liv saman med Gud.

Grunn til glede?

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8,38-39