3 bilder til Bedehuset på Tau

Inspirasjon til motivet på midtbildet:

VELSIGNELSEN
(fra det 4.århundre)

Herren være foran deg
For å vise deg den rette vei!

Herren være ved siden av deg
For å lukke deg inn i sine armer og beskytte deg.

Herren være bak deg
For å bevare deg fra menneskers ondskap.

Herren være under deg
For å fange deg opp når du faller,

Og redde deg ut av snarene!
Herren være i deg

For å trøste deg når du har det vondt.
Herren være over deg

Og velsigne deg!

De to bildene på sidene handler om livet som Jesu etterfølgere.

Disse kan ikke stå alene. De er helt avhengige av at hjertet vårt er nært knyttet til den treenige Gud. (midtbildet)

Venstre sidebilde: Jeg bruker fortellingen fra 1.Kong 17,14 om Sareptas krukke. Hun hadde tilsynelatende ingen ting å gi bort, men ga villig det lille hun hadde. Og ble velsignet med at krukka ikke gikk tom. Hun fikk hele tiden det hun trengte. Vi har løfte om å få i overflod. Gå på Ordet- lev nær Jesus. Her ligger det store skatter for oss.

Høyre sidebilde: Jeg bruker fortellingen om skatten i leirkar fra 2.Kor 4,7 Dette livet er skjørt. Vi trenger ikke å pusse på fasaden, men leve ærlig med livets mange sider. Bare på denne måten kan andre se skatten vi har i Jesus. Noe av lyset fra han kan skinne gjennom oss.

Det er viktig for meg å formidle at livet på bedehuset først og fremst handler om relasjonen mellom deg og Gud- dernest relasjonen mellom deg og de andre. Bedehuset skal være et sted der vi sammen får påfyll, ny kraft, – til vårt egentlige oppdrag: Å være Jesu etterfølgere i hverdagen der vi er – på jobb, hjemme, alle steder der vi møter andre mennesker.