“Fotspor” er eit bilde til Marit i høve hennar 60-årsdag. Fotspora er avtrykk av fjellskoa mine.

I tillegg er “Fotspor” eit symbol på fleire plan. …
Utdrag frå talen min til Marit:

Noko av det eg har sett mest pris på dei seinare åra, er alle dei flotte turane me har tråkka i lag. Me er begge veldig glade i naturen, og glade i å komma oss til fjells.

I tillegg er det så lett å snakke om alt mulig når ein går. Og eg må sei- at å ha deg som medvandrar når livet har vore tungt og grunnvollane har skaka, det har vore uvurderlig. Eg trur det handle om tryggheten av felles oppgådde spor frå ein trygg oppvekst, tryggheten av opptråkka spor forankra i ei tru på ein Gud som har skapt den flotte naturen me nyt, og skapt oss. Og vissheten når me sit på ein stein ved bekken og ser vatnet som renn og renn.- at slik er nåden – ny kvar dag.

Eg håpe at eg fortsatt kan få tråkke i lag med deg gjenom medgang og motgang. Og kven som går først på stien- det kan me veksle på. Ein gong treng eg å lunte bak, ein annan gong du. Det viktige er at me held i lag, vente på kvarandre, finn gode kvilesteinar, og kan ha tid til å nyte utsikten frå toppane me når, og at når veien igjen går ned i dalane kor ting er litt meir uoversiktlige, så har me fått styrke av samværet, av nista. Og ingen kan ta frå oss minnet om sola som steiker på svette kroppar der me ligg i lyngen og ser berre blå himmel.