Me skal ha menighetsvikend der tema er Guds Ord. Det skal bil spennande. Ole Magnus Olavsrud skal vera med oss. Hans forkynnelse har alltid vore prega av at han er glad i bibelen. Og han klarer på ein flott måte å aktualisere Guds Ord inn i vår kvardag, og til å gjelde livets mange sider.

Eg har grunna ein del på kva ORDET har å seie for livet mitt…….

I 1.Mos 1 står det om skapinga:
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så at lyset var godt…

I NT kan vi lese i Joh 1:
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Eg har og i lengre tid vore oppteken av kap 4 i Ordsp.
Her står det om kor viktig det er å lytte til Gud. Der finn ein visdom og kunnskap
.. lytt, så lærer dere å forstå. God er den lærdom jeg gir dere. Vik ikke av fra min rettledning

I Salme 1 står det at den .. som har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt.
Han er lik et tre,
plantet ved bekker med rennende vann:
det gir sin frukt i rette tid,
og løvet visner ikke på det.
Alt det han gjør, skal lykkes for ham.

Alt dette er det som har inspirert meg til å sy dette bildet.