Eg blir aldri ferdig med temaet “Vatn”. Bibelen er full av tekstar om vatn. I Joh.7 står det om Det levande vatnet som er Den Heilage Ande. For oss er nattverden ein måte kor Det Levande vatnet får rense oss og gje grunnlag for my start. Berre ved å ta imot dette reine, friske vatnet kan vi bere meir frukt.