Blog Image

Om bildene

Kjærlighet

Tro Posted on Sat, June 26, 2010 23:15:19

Eg trur eg berre så vidt har fått eit glimt av den kjærligheten Gud har til meg/oss, men det er nok til at eg blir fylt med undring, glede og stor takknemlighet. Tekstane eg har reflektert over er frå Jes 31, og Joh 15.

Jes 31,3-4
Langt bortanfrå synte Herren seg for dei:
Med evig kjærleik har eg elska deg,
difor lèt eg mi miskunn mot deg vara ved.
Endå ein gong skal eg byggja deg

Joh 15, 9
Som Far har elska meg, har eg elska dykk. Ver i min kjærleik!gjennom alle tider

Tro Posted on Wed, April 21, 2010 21:40:32

For mange år sidan hadde eg ei oppleving kor dette verset frå Salme 31,11 fekk stor betydning for meg. “Mine tider er i di hånd”. Seinare har dette stadig kome opp i tankane mine. Og nå fekk eg lyst til å visualisere det. Både dei lyse og mørke tidene kviler i guds hand. Sjøl når me ikkje ser meining og framtid og håp, så står det her svart på kvitt, at Gud har omsorg for oss uansett omstende eller følelsar. Livet er som eit lappeteppe, og ringane kan symbolisere årringar…Håp

Tro Posted on Wed, April 21, 2010 20:33:29

I dette bildet har eg fleire tankar. Fargevalg: Svart-kvitt. Livet kan ha mørke og lyse sider og tider. Men som oftast er det både-og. Når livet er grått, blir det ekstra sterkt når fargane trer fram.

Eg har kalla bildet for håp. Det lyse trer fram som eit kors i det grå og svarte. Berre påskens budskap kan gje så sterk grunn til håp og glede.

Jes 1,18
Om syndene dykkar er som purpur,
skal dei verta kvite som snø;
om dei er raude som skarlak,
skal dei verta kvite som ull.Livsglede 2

Tro Posted on Tue, November 17, 2009 17:50:56

Dette er andre bildet under temaet “Livsglede”. Her hadde eg lyst til å få fram Guds store kjærleik til oss. Og igjen kjem treenigheten fram. Strålene i botn er Gud. Guds hjerte i sentrum er Hans kjærleik til oss gjennom Jesus, og fuglen eller dua kan vere DHÅ som gir oss håp og gjer trua levande for oss.

Stor grunn til glede!Livsglede 1

Tro Posted on Wed, November 11, 2009 20:32:39

LIVSGLEDE

For meg handlar livsglede mykje om ei haldning til livet, men det handlar og om å føle glede. Eg må ha det godt med meg sjølv og dei eg har rundt meg.

Den dimensjonen som ligg til grunn for bildet er derimot Gudsdimensjonen. Når eg kan sjå gjennom hjerte og kors og sjå mitt eige speilbilde, så handlar det om min posisjon i forhold til Gud. Eg er i guds hjerte. Han har skapt meg. Han ville at eg skulle vere akkurat meg. Han elskar meg slik som eg er. Og i Kristus har eg allereide nå eit evig liv saman med Gud.

Grunn til glede?

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8,38-39“Gud omgir deg”

Tro Posted on Wed, September 30, 2009 21:46:12

3 bilder til Bedehuset på Tau

Inspirasjon til motivet på midtbildet:

VELSIGNELSEN
(fra det 4.århundre)

Herren være foran deg
For å vise deg den rette vei!

Herren være ved siden av deg
For å lukke deg inn i sine armer og beskytte deg.

Herren være bak deg
For å bevare deg fra menneskers ondskap.

Herren være under deg
For å fange deg opp når du faller,

Og redde deg ut av snarene!
Herren være i deg

For å trøste deg når du har det vondt.
Herren være over deg

Og velsigne deg!

De to bildene på sidene handler om livet som Jesu etterfølgere.

Disse kan ikke stå alene. De er helt avhengige av at hjertet vårt er nært knyttet til den treenige Gud. (midtbildet)

Venstre sidebilde: Jeg bruker fortellingen fra 1.Kong 17,14 om Sareptas krukke. Hun hadde tilsynelatende ingen ting å gi bort, men ga villig det lille hun hadde. Og ble velsignet med at krukka ikke gikk tom. Hun fikk hele tiden det hun trengte. Vi har løfte om å få i overflod. Gå på Ordet- lev nær Jesus. Her ligger det store skatter for oss.

Høyre sidebilde: Jeg bruker fortellingen om skatten i leirkar fra 2.Kor 4,7 Dette livet er skjørt. Vi trenger ikke å pusse på fasaden, men leve ærlig med livets mange sider. Bare på denne måten kan andre se skatten vi har i Jesus. Noe av lyset fra han kan skinne gjennom oss.

Det er viktig for meg å formidle at livet på bedehuset først og fremst handler om relasjonen mellom deg og Gud- dernest relasjonen mellom deg og de andre. Bedehuset skal være et sted der vi sammen får påfyll, ny kraft, – til vårt egentlige oppdrag: Å være Jesu etterfølgere i hverdagen der vi er – på jobb, hjemme, alle steder der vi møter andre mennesker.Fotspor

Diverse Posted on Sun, August 30, 2009 12:01:54

“Fotspor” er eit bilde til Marit i høve hennar 60-årsdag. Fotspora er avtrykk av fjellskoa mine.

I tillegg er “Fotspor” eit symbol på fleire plan. …
Utdrag frå talen min til Marit:

Noko av det eg har sett mest pris på dei seinare åra, er alle dei flotte turane me har tråkka i lag. Me er begge veldig glade i naturen, og glade i å komma oss til fjells.

I tillegg er det så lett å snakke om alt mulig når ein går. Og eg må sei- at å ha deg som medvandrar når livet har vore tungt og grunnvollane har skaka, det har vore uvurderlig. Eg trur det handle om tryggheten av felles oppgådde spor frå ein trygg oppvekst, tryggheten av opptråkka spor forankra i ei tru på ein Gud som har skapt den flotte naturen me nyt, og skapt oss. Og vissheten når me sit på ein stein ved bekken og ser vatnet som renn og renn.- at slik er nåden – ny kvar dag.

Eg håpe at eg fortsatt kan få tråkke i lag med deg gjenom medgang og motgang. Og kven som går først på stien- det kan me veksle på. Ein gong treng eg å lunte bak, ein annan gong du. Det viktige er at me held i lag, vente på kvarandre, finn gode kvilesteinar, og kan ha tid til å nyte utsikten frå toppane me når, og at når veien igjen går ned i dalane kor ting er litt meir uoversiktlige, så har me fått styrke av samværet, av nista. Og ingen kan ta frå oss minnet om sola som steiker på svette kroppar der me ligg i lyngen og ser berre blå himmel...og Gud sa..

Tro Posted on Tue, August 18, 2009 22:28:09

Me skal ha menighetsvikend der tema er Guds Ord. Det skal bil spennande. Ole Magnus Olavsrud skal vera med oss. Hans forkynnelse har alltid vore prega av at han er glad i bibelen. Og han klarer på ein flott måte å aktualisere Guds Ord inn i vår kvardag, og til å gjelde livets mange sider.

Eg har grunna ein del på kva ORDET har å seie for livet mitt…….

I 1.Mos 1 står det om skapinga:
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så at lyset var godt…

I NT kan vi lese i Joh 1:
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Eg har og i lengre tid vore oppteken av kap 4 i Ordsp.
Her står det om kor viktig det er å lytte til Gud. Der finn ein visdom og kunnskap
.. lytt, så lærer dere å forstå. God er den lærdom jeg gir dere. Vik ikke av fra min rettledning

I Salme 1 står det at den .. som har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt.
Han er lik et tre,
plantet ved bekker med rennende vann:
det gir sin frukt i rette tid,
og løvet visner ikke på det.
Alt det han gjør, skal lykkes for ham.

Alt dette er det som har inspirert meg til å sy dette bildet.Next »